1873 Afkobling af Vogne ved private Sidespor::


"Afkobling af Vogne ved private Sidespor

Paa given Anledning meddeles hermed, at det er forbudt, at afkoble Vogne ved private Sidespor, og overlade det alene til Folkene ved Sporet, at indsætte dem i Sidesporet. Vel skulle Eierne af de private Sidespor levere fornøden Arbeidskraft til Vognenes Indsættelse i Sidesporet, naar det ikke sker ved Maskinen, men Toget maa ikke forlade Stedet, før Vognene ere bragte i Sidesporet og Hovedsporet frit."

Kilde: De jydsk-fyenske Jernbaner. Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. Ordre nr. 24-X, 14de Oktober1873. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.