0 synopsis 1942


Punktnedslag:

1. oktober 1942:
(uS) Arten af Ekspeditionssted: Station uden offentligt sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Ekpres-, Il- og Fragtstykgods (herunder ikke Køretøjer) og Banepakker samt sendinger af Levende Dyr, for hvilke Fragten regnes efter Godstaksterne.146)

(BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: [Ekspeditionssteder på Statsbanerne:] Banepakker, Il- og Fragtstykgodssendinger (herunder ikke levende Dyr med Ilgods-Fragtbrev), i hvilke der ikke findes Stykker af over 250 kg Vægt, samt Vognladningsgods (herunder ikke Køretøjer og Lig). [Ekspeditionssteder på Privatbanerne:] Banepakker og Vognladningsgods (ikke Køretøjer og Lig).146)

(BprS) Arten af ekspeditionssted: Billetsalgssted med privat Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker samt Vognladningsgods for bestemte Forsendere.146)

(B) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted uden Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker.146)

(S) Arten af Ekspeditionssted: Offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods (ikke Køretøjer og Lig).146)

(prS) Arten af Ekspeditionssted: Privat Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods for bestemte Forsendere.146)

[Bornholm]
Forsendelser til Ekspeditionsstedet bør indleveres med Fragtbreve med Bestemmelsesstation Københavns Godsbanegaard - for Ekspresstykgods dog Københavns Hovdbanegaard - og med Paategning "Til Viderebefordring med Skib til Bornholm". Banepakker kan ikke ekspederes direkte mellem bornholmske og andre danske Ekspeditionssteder.

[Sidesporsekspedition]
Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes paa XX og bogføres særskilt under YY   .

___________
Noter: Se her.