Aaløse (Aakirkeby-Gudhjem)


Punktnedslag:

1. oktober 1942: (BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker og Vognladningsgods (ikke Køretøjer og Lig). Forsendelser til Ekspeditionsstedet bør indleveres med Fragtbreve med Bestemmelsesstation Københavns Godsbanegaard - for Ekspresstykgods dog Københavns Hovdbanegaard - og med Paategning "Til Viderebefordring med Skib til Bornholm". Banepakker kan ikke ekspederes direkte mellem bornholmske og andre danske Ekspeditionssteder.146)___________
Noter: Se her.