Aulum Grusgrav (Holstebro-Herning)


1. maj 1910: "Aulum Grusgrav ligger mellem Tvis og Aulum." 223)
Aulum Grusgrav (Aug) ligger mellem Tvis og Aulum.625)

Geodatastyrelsen. Målt 1872-73. Rettet 1916. Enkelte rettelser 1932.


___________
Noter: Se her.