Avnsøgård (Roskilde-Kalundborg)


Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 26. januar 2014

"Der har været to sidespor ved Avnsøgård; det ene var Avnsøgård private sidespor, der afgrende i km 63,3 fra Ro og etableredes i 1886.

Det andet spor lå mellem Avnsøgård og Svebølle og førte til en grusgrav tilhørende DSB. Det eksisterede kun 1900-1903 og hed Avnsøgaard Grusgrav (forsynet med sikringsanlæg 6.9.1900). Ret for SJS til grusgravning ved "Aunsøgaard" var blevet tinglæst og formentlig påbegyndt allerede i 1873-74, men så vidt vides anlagdes der ikke da sidespor til graven."

Punktnedslag:

1. oktober 1942: (prS) Arten af Ekspeditionssted: Privat Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods for bestemte Forsendere. Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes på Svebølle Station.146)
 
Nedlagt 16. august 2004.622)
 
 
Avnsøgaard sidespor ses til højre for søen. Svebølle station ses oppe i venstre hjørne.

Geodatastyrelsen. Målt 1894. Sidst rettet 1940. Udgivet 1944. Kortudsnittet kan ses i højere opløsning her.

C 712 ved Avnsøgård sidespor i 1963. Fotograf: Svend Jørgensen. Scannet af Tommy Nilsson www.jernbanen.dk. Tak til Tommy for at billedet må vises her.

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv skriver 7. december 2017: "(...) billedet af lokomotivet, som måske er en C-maskine, er fra 1942. Lokomotivet kører i området ved grusgraven." Tak til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv for at billedet må vises her.

C 712 rangerer ved Avnsøgård sidespor omkring 1965. Fotograf: W. E. Dancker-Jensen. Fotografen skriver i bogen "Gennem Danmark med Dancker": "Ved Aunsøgård mellem Svebølle og Jyderup var der et sidespor ind til en grus og stengrav. Her var der et dækningssignal; en mast med vinger til hver side. Signalets stilling var afhængig af sporskiftets. Jeg mener at togføreren havde nøglerne med til at låse sporskiftet op. C-maskinen fra Kalundborg kørte arbejdstog derud for at hente og bringe vogne. Det løb blev kaldt "Stenekspressen". Jeg var med på en tur omkring 1965. På (...) billede[t] holder vi ved sporskiftet til Aunsøgård Sidespor. Det var en lokal mand, som passede foretagenet der. "DS" betyder dækningssignal."

Avnsøgård sidespor 1969. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
 
 Avnsøgård sidespor. Bemærk låsebolt. 11. marts 2002. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.
 
Avnsøgård sidespor. 11. marts 2002. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.

MO 1829 ved Avnsøgård sidespor, 2. marts 1991. Fotograf: Gunnar W. Christensen, www.tog-billeder.dk. Tak til Gunnar for at billedet må vises her.

 
Avnsøgård sidespor. 11. marts 2002. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.
 
Avnsøgård sidespor. 11. marts 2002. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.

Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv skriver 7. december 2017: "Billedet med stenarbejderne og jernbanevognen er fra 1907." Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Bjergsted Lokalhistorisk Forening og Arkiv for at billedet må vises her.
 
Avnsøgård sidespor. 11. marts 2002. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.

Henrik Tolderlund optog 13. november 1996 en video af MY 1153, der rangerer på Avnsøgård sidespor. Videoen kan ses her.
 
Avnsøgård sidespor. Sporskiftet i hovedsporet fjernes. 27. maj 2005. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.
 
Avnsøgård sidespor i FC Kalundborg, maj 2003. Fotograf: Mikkel Elling. Tak til Mikkel for at billedet må vises her.
 

_____________
Noter: Se her.