Blaavand (Varde-Nørre Nebel)


Det er i skrivende stund (30. juni 2015) ikke fastslået, om der var tale om et sidespor på fri bane eller om der var tale om en sidespor beliggende på Oksbøl station - undersøges nærmere.

Poul Andersen skriver i en mail 30. juni 2015:

"I “fra Vestbanen til ARRIVA” nævnes, at Tyskerne sørgede for opsætning af et daglyssignal ved sporskiftet og nøglerne til sporskiftet var opbevaret på Oksbøl st.
Jeg er sikker på at dette meget høje daglyssignal (godt tæret af rust), var det som stadig stod der ved min tiltrædelse i 1970, og som blev erstattet af et nyt og flyttet længere ind i 1971.
Sidesporets tilkomst har sikkert rykket stationsgrænsen mod Varde, derfor tror jeg ikke at Oksby-sporet var “sidespor på fri bane”, selv om det benævnes Blaavand (pr. S)."

"Torben" skriver 29. juni 2015 på jernbanen.dk:

"Ikke kilder men andre har dyrket lidt i det med sidesporet fra Oksbøl til stillingen.

Citat fra https://da.wikipedia.org/wiki/Varde-N%C3%B8rre_Nebel_Jernbane:
"Tyskernes anlæg af hærkystbatterier fortsatte i 1944, hvor man også begyndte på Tirpitz-stillingen ved Oksby. Den blev ikke færdig inden tyskernes kapitulation, men der nåede at blive anlagt jernbane fra Oksbøl til byggepladsen. Først var det en 900 mm smalsporsbane, senere et tungt normalspor med en skinnevægt på 41 kg/m, maksimal stigning på 12,5 ‰ og mindste kurveradius på 300 m. Natten mellem 17. og 18. august 1944 blev det 13 km lange sidespor sluttet til VNJ's hovedspor i km 14,5 ca. 500 m sydøst for Oksbøl Station."


Citat fra http://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=115&n=varde-nørre-nebel-jernbane-ve...
"Et andet sidespor på 13 kilometer blev anlagt fra Oksbøl til Oksby. De tunge tog, der blev sendt ind på vNJ sled sporet helt ned og flere steder måtte der kun køres 10 km/t. Broen over Varde Å måtte forstærkes ligesom det var nødvenligt at leje damplokomotiver fra både DSB og andre privatbaner."


Citat fra http://forsvaret.dk/OKSBL/Om%20Oksb%C3%B8llejren/Historie/1940%20-%201945/Pages/default... (Her er et (dårligt) kort over sporet):


"Til brug for materiel- og personeltransporterne ved bygning af disse anlæg blev der i løbet af 1944 og begyndelsen af 1945 af "Organisation Todt" bygget et sidespor til Varde – Nr. Nebelbanen. Sidesporet udgik fra denne bane syd for Oksbøl station og havde en samlet sporlængde på 15 km. Sidesporet bestod af sporet fra Oksbøl til Oksby, der var ca. 13 km langt, et læssespor i 0,4 km, et overhalingsspor i 1,2 km med vigespor til grusgraven, der anvendtes af firmaet Müller – Altvatter, et overhalingsspor ved Grønbjerg og to aflæsningsspor i Oksby i nærheden af Heksebjerg. Herfra førte et tipvognsspor helt ud til fæstningsanlæggene ved Blåvandshuk. Eftersyn og vedligeholdelse blev foretaget af "Organisation Todt", ligesom denne organisation stod for driften af sidesporet med eget lokomotiv, lejet af DSB, dog således at vogne til – og fra Nr. Nebelbanen overleveredes på det ovenfor omtalte vigespor ved grusgraven.

Banen gik gennem hede og plantage og var næppe forskriftsmæssigt forsynet med brandbælter. I Gedbjergs og Mosevrås gærder kan man endnu ane linieføringen af denne bane som i øvrigt nogle år efter krigens afslutning blev sløjfet."

Morten Flindt Larsen skriver 29. juni 2015 på jernbanen.dk:

"I bogen "Fra Vestbanen til ARRIVA" skriver Plum, at sidesporet officielt hed Blaavand."

___________
Noter: Se her.