Cheminova (Frederiksberg-Frederikssund)

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 18. december 2013:

"Cheminova PrS var beliggende i km 18,0 fra Frederiksberg (Lyfa T i km 18,2, Måløv St. i km 16,4). Cheminovas private sidespor blev åbnet for trafik 24.11.1944, men på stedet lå tidligere et sidespor til en DSB-grusgrav benævnt Sørup Grusgrav, hvorfra der hentedes fyld at anlægget af dobbeltsporet på Valby-Vanløse strækningen. Senere blev sporet muligvis anvendt til henstilling af udrangerede KGR-latrinvogne (mundtlig oplysning, som jeg ikke har kunnet få bekræftet af skriftligt materiale). Ekspeditionsmæssigt blev Cheminova-sporet nedlagt 2. juni 1957, sporskiftet blev taget op 27.11.1957 (iflg. La).

Lyfa Trinbræt var kun til brug for arbejdere til fabrikken af samme navn. Det blev ibrugtaget 2. mart 1959 og nedlagdes 28. maj 1976, men perronen (af træ) blev stående på stedet i en del år efter. Trinbrættet var ikke optaget i publikumskøreplanerne, kun i tjenestekøreplanerne."


Fra bogen "Moderne jernbanestationer" af  P. H. Bendtsen, 1. udgave 2. oplag, Polyteknisk Forening, København 1953. Billedet kan ses i højere opløsning her. Scannet af Henning Orlowicz, www.rundremisen.dk. Tak til Henning for at sporplanen kan vises her.