Det fyenske Trælastkompagni (Odense-Svendborg)


Det fyenske Trælastkompagni. Billedet er angiveligt taget i 1977. Sidesporet ses umiddelbart nordvest for overkørslen. Arkiv: Det Kongelige Bibliotek. Tak til Peter Rothausen, der har gravet billedet frem. Billedet kan ses i højere opløsning her. Peter Rothausen skriver 6. januar 2018: ".....og viser sidesporet ind til byggemarkedet "Træko". Syd er til venstre og nord til højre. Overkørslen, kan være nr. 14. I dag har Liller Trans til i bygningerne, på vestsiden af banen, og bygningerne i højre side hører til bilhuset  "Terminalen".
Uddrag af Tjenestekøreplan II 1971-1972. Arkiv: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at uddraget må vises her.