Dølbyvad (Skive-Glyngøre)

 
B & S626)
 
"På forespørgsel fra pressen, om det helt var opgivet at føre [Morsø]banen videre fra Solbjerg til Thisted, svarede DSB sidst i juni 1923, at selv om forlængelsen ikke var nær forestående, måtte den dog ventes indenfor et vist tidsrum, da den nye bane [over Mors] ellers næppe ville kunne betale sig. [Morsø]banens fremtid afhang således set med DSB's øjne alene af politikernes velvilje. Denne syntes dog at være til stede, idet der 2 måneder tidligere på finansloven var bevilliget DSB 70.000 kr. til anlæg af et billetsalgssted med offentligt sidespor ved Dølbyvad på Skive-Glyngøre banen. Den officielle grund til, at DSB ville anlægge et bemandet ekspeditionssted her, kun 5,8 km fra Skive, hvor der blot lå nogle spredte gårde, var ifølge Skive Avis, at DSB ventede en meget stærk stigning i trafikken fra Midtsalling, når banen over Mors blev åbnet. Det famøse billetsalgssted og sidespor åbnedes 15. maj 1926, men trafikken var elendig og Dølbyvad blev nedrykket til trinbræt allerede ved udgangen af 1938. Det blev det eneste ekspeditionssted, der etableredes som følge af Morsøbanen."653)
 
 
 
___________
Noter: Se her.