Drantum (Brande-Grindsted)


Drantum B & S625)
Drantum T & S638)

Punktnedslag:

1. oktober 1942: (BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker, Il- og Fragtstykgodssendinger (herunder ikke levende Dyr med Ilgods-Fragtbrev), i hvilke der ikke findes Stykker af over 250 kg Vægt, samt Vognladningsgods (herunder ikke Køretøjer og Lig). Tillige Ekspeditionssted for levende Dyr, dog undtagen Sendinger, for hvilke Fragten regnes efter Godstaksterne, og i hvilke der findes Stykker af over 250 kg Vægt. Sendinger fra eller til Ekspeditionsstedet ekspederes på Brande Station. 146)
___________
Noter: Se her.


___________
Noter: Se her.

Arbejdsnoter:
601)