Duemose (Kagerup-Helsinge)


Fødselsattest: Se her.


Punktnedslag:

1. oktober 1942: (S) Arten af Ekspeditionssted: Offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Vognladningsgods (ikke Køretøjer og Lig). Tillige Ekspeditionssted for Mælke- og Smørsendinger efter Stykgodstakst 3 samt tilbagegaaende Mælke- og Smøremballage. Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes paa Kagerup Station.146)


___________
Noter: Se her.