Fødselsattest


Samling af almindelige Ordrer og Bestemmelser m. v., Serie D, nr. 1597, 11. oktober 1906. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A BB-54/Thomas Boberg Nielsen.