Dybendal (Sorø-Vedde)


Punktnedslag:
1. april 1919-          : Privat sidespor mellem Døjringe og Munkebjergby.126)


Nederst til højre ligger Døjringe station og øverst til venstre Munkebjergby station. I den grønne cirkel Døjringe Grusgrav sidespor. Dybendal sidespor har ligget et eller andet sted i den røde cirkel, men det vides ikke præcist hvor. Peer Thomassen skriver, at Dybendal sidespor lå 10 km fra Sorø250), hvilket er i den røde cirkel. Kort: Geodatastyrelsen. Årstal: Ukendt, idet der er tale om sammenstilling af flere forskellige kort.

Kigger vi på et luftfoto fra 1954, er der dog ingen tvivl om, hvor sporskiftet må have ligget henne. Traceen drejer fra mod nordvest. Kilde: Geodatastyrelsen.

Peer Thomassen skriver: "10 km fra Sorø anlagdes sidst i 1915 et ca. 120 m langt omløbsspor på fri bane, hvorfra udgik et privat sidespor til A/S Midtsjællands Skærvefabrik. For enden af sidesporet, der var ca. 300 m langt, var projekteret opførelsen af en større skærvefabrik. I årene 1915-20 leveredes meget store mængder skærver til DSBs stenballastering flere forskellige steder på Sjælland, men da DSB selv anskaffede en stengrav få kilometer fra Dybendal, gik det ned ad bakke for skærvefabrikken, og sidesporet henlå ubenyttet i lange perioder, f. eks. fra 1926 til 1928. Så kom der atter transporter fra Dybendal, og der udsendtes samme år to forskellige instrukser for sidesporets benyttelse. Bl. a. fastsattes rangeringsafgiften til 4,50 kr. pr. vogn foruden den normale fragt. Imidlertid var tiderne ikke, hvad de havde været, og det var stengraven forøvrigt heller ikke. Transporterne standsede snart, og sporet blev afbrudt i 1930."250)

I det eksemplar af bogen "Sorø-Vedde Banen" af Peer Thomassen, som Danmarks Jernbanemuseum har stående på reolen i Videncentret, er med håndskrift tilføjet: "I 1931 betalte fæstehusmand Hans Christensen DSB for fjernelse af sporet".

I visse af DSBs årsberetninger er sidesporet fejlagtigt angivet som beliggende "Ved Munkebjergby paa Strækn. Munkebjergby-Vedde".251) Sidesporet lå rettelig mellem Munkebjergby og Sorø.

Morten Flindt Larsen skriver 14. maj 2017 på jernbanen.dk:___________
Noter: Se her.