Englerup (Ringsted-Næstved)


Punktnedslag: 

1. oktober 1942: (BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker, Il- og Fragtstykgodssendinger (herunder ikke levende Dyr med Ilgods-Fragtbrev), i hvilke der ikke findes Stykker af over 250 kg Vægt, samt Vognladningsgods (herunder ikke Køretøjer og Lig). Sendinger fra eller til Sidesporet ekspederes paa Ringsted Station. 146)


31. maj 1959-: "B & S"640)___________
Noter: Se her.