FDBs centralafdeling i Viby J. (Viby J.-Odder)


Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "GDS L 1 (lejet af HHJ) her på vej ind på sidesporet til FDB's centrallager ved Rosenhøj 1973." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Ovenstående to billeder: Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Tog en serie billeder ved sidesporet i Rosenhøj en dag de havde haft en afsporing ved sporsliftet i 1973 i tiden hvor HHJ havde lejet GDS L1. Sidesporet var iflg HHJ TIB af 1975 500m langt og med 150m vigespor. På grund af det stærke fald ned mod hovedsporet var der ved overgangen fra det vandrette spor til faldstrækningen anbragt aflåselige stoppebomme. Sporskifterne var forsynet med Bruchsals nøgleaflåsning. Nøgle nr 1 som var på Viby station til udlevering til rangerlederkunne oplåse afløbssporskiftet, og den derved frigivne nøgle kunne oplåse sporskiftet i hovedsporet, aflåsning i omvendt rækkefølge. Her ser man mod øst i 1973 over området mod FDB. Rejsende befordredes i bus Århus-Rosenhøj. Sidesporet lå i banen km 30,6 det samme som Rosenhøj trinbræt, Viby J lå i km 31,6." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billederne må vises her.

Instruks nr. 21 i HHJ TIB 1970. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at instruksen må vises her.

Per Hauberg skriver på Facebook 26. oktober 2015: "WOW ! Hvis jeg havde haft hat på, var den røget af ved dette syn. 20.11.1959 - fotograf Børge Venge. HHJ SM1 formentlig for både første, sidste og eneste gang på visit på FDBs nye Centrallager i Viby.-Der, hvor i dag butikscentret Sønderhøj ligger. Sidesporet udgik fra hovedsporet mellem Viby og Tranbjerg, umiddelbart syd for det nuværende Rosenhøj trinbræt. Nr 1 fra venstre er værkmester O. Pedersen, og nr 2 fra højre må være Driftsbestyrer S H Nielsen, HHJ." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: www.aarhuswiki.dk