Glostrup militær (København-Roskilde)


Punktnedslag:
1. april 1919-          : Privat sidespor mellem Glostrup og Vigerslev for Militæretaten.126)

"Glostrup militærstation (Mi). I 1888 blev der anlagt et arbejdssidespor med en lille træhytte som stationsbygning i forbindelse med anlæggelsen af Københavns landbefæstning som strakte sig over 25,5 km uden om København også kaldet "Vestenceinten" og det første tog med materialer til sidesporet startede i 1888. I 1889 blev der anlagt en mellemblok ved sidesporet, samtidig anlagde man en perron på sydsiden af banen til passagerer til fæstningen. Det sidste arbejdstog med byggematerialer til fæstningen kørte i 1894 selvom fæstningen var færdig i 1892. Derefter blev sporskiftet pillet op men blokposten blev bibeholdt i funktionsdygtig stand hvis sidesporet skulle bruges igen. Efter 1. verdenskrig sluttede i 1918 mistede fæstningen sin betydning. Fæstningen blev nedlagt i 1920 og det sidste tog som benyttede Glostrup militærstation kørte i 1919 og militærstationen blev nedlagt helt i 1928."197)


___________
Noter: Se her.