Gudenåen (Aarhus-Randers)


Sidesporet blev aflåst i august 2012.
10. november 2014: Observeret fra forbikørende tog: Sidesporet ser intakt ud.

Etablering af Gudenå Sidespor skyldtes, at jernbanebroen over Gudenåen mellem Randers station og Strømmen station ikke mere havde en tilfredsstillende bæreevne. Broen er her fotograferet 9. august 1978 set ind mod Randers. Fotograf: Ukendt. Såfremt fotografen kigger med her, må han meget gerne kontakte mig, så jeg kan spørge, om billedet må vises her og fotografen i øvrigt i givet fald kan blive behørigt krediteret. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Et ukendt rangertræk/udflugtstog passerer broen på vej mod Strømmen. Årstal: Ukendt, men før maj 1989. Fotograf: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Nedenstående tre sider: S. A. Guldvangs artikel om Gudenåen sidespor i Togfløjten 1991 nr. 1. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Ovenstående tre sider: S. A. Guldvangs artikel om Gudenåen sidespor i Togfløjten 1991 nr. 1. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. 

Gengivelsesmæssigt ikke et postkort af god kvalitet. Men indholdsmæssigt fortæller billedet faktisk lidt om to havnebaner og et sidespor på fri bane. I midten af billedet nederst ser vi Randers havnebane forløbe parallelt med Tørvebryggen frem til Randersbro. Alle bygningerne mellem Tørvebryggen og Gudenåen er revet ned og erstattet af henholdsvis Randers Regnskov og Justesens Plæne. Havnebanen fortsætter over Randersbro og deler sig i tre grene. Grenen længst til venstre fortsætter frem til Randers Privatbanestation og Randers-Hadsund Jernbane (RHJ). Nederst til højre ser vi jernbanebroen over Gudenåen for strækningen Randers-Grenaa. Jernbanen fortsætter frem til og krydser Aarhusvej. Strømmen første station lå vest for Aarhusvej - Strømmen anden station ligger øst for Aarhusvej. Jernbanebroen over Gudenåen eksisterer som cykelsti den dag i dag. Broens bæreevne gjorde, at man 22. januar 1991 åbnede en ny strækning, der ledte jernbanen Strømmen-Randers hen til strækningen Stevnstrup-Randers, hvor den nye strækning tilsluttedes strækningen Stevnstrup-Randers som et sidespor på fri bane umiddelbart syd for jernbanebroen over Gudenåen for strækningen Stevnstrup-Randers. Midt i billedet øverst ses Strømmen havnebane, der forbandt Strømmen station med den sydlige del af Randers havn. Sporene nåede helt frem til den sydlige del af Randers havn; men jeg har i skrivende stund (6. september 2015) endnu ikke fundet billeder eller sporplaner, der kan dokumentere, at sporene førte helt frem til kajkanten. Så indtil det måtte ske, er hypotesen, at Strømmen havnebane ikke var en rigtig havnebane men blot førte frem til virksomhederne i den sydlige del af Randers havn. Postkort. Årstal ukendt. "Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret Nr. 7164." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
 
Gudenåen sidespor set fra vest 2011 eller tidligere. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Gudenåen sidespor set fra syd. Ejendomsannonce i Jyllands-Posten 9. oktober 2012. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Gudenåen sidespor set fra nord. Jeg har i skrivende stund (8. november 2013) ikke styr på, hvornår jeg tog billedet. Fra min tid i DSB vil "rygtet" vide, at pæren i lygtepælen brændte "dag og nat" idet det angiveligt var billigere end at få monteret en elmåler til lygtepælen. Om vandrehistorien er sand, ved jeg ikke. Billedet kan ses i højere opløsning her.


Gudenåen sidespor set fra nord 19. april 2012. Den 21. april 2012 skrev jeg på jernbanen.dk: "De fleste af de sidespor på fri bane, der stadig eksisterer, er aflåste og/eller kannibaliserede i større eller mindre omfang. Men ikke Gudenåen sidespor - det er intakt og ikke aflåst. Og som man vil kunne ane på billedet, er sporskiftet "velsmurt" (sådan ser det i hvert fald ud for mig). Spørgsmålet er nu: "Køres der rust på sidesporet"? Ikke sådan at forstå, at sidesporet befares, for det gør det jo ikke. Men omstiller man det en gang imellem bare for at sikre sig, at det virker? Og hvis man gør, "hvor står det så"?" Indlægget på jernbanen er i skrivende stund (8. november 2013) fortsat ubesvaret. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Gudenåen sidespor set fra syd. Jeg har i skrivende stund (8. november 2013) ikke styr på, hvornår jeg tog billedet. I baggrunden bemærker vi indkørselssignalet til Randers station, der viser gennemkørsel ("2 grønne"). Det må åbenbart have været billigere at etablere Gudenåen sidespor som sidespor på fri bane end at flytte I-signalet nogle få hundrede meter mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Gudenåen sidespor set fra syd 19. april 2012. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

MFA sæt 39+36 passerer Gudenåen sidespor 1. juli 2015. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Fotograf: Hans W. Stückler. Tak til Hans for at billedet må vises her.

Set mod øst 5. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Sporet er skåret over for at tilgodese en afgrening af den parallelle cykel/gang sti. Fotograf: Kaj Søholm Lehmkuhl. Tak til Kaj for at billedet må vises her.

Set mod øst 22. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Sporet er skåret over for at tilgodese en afgrening af den parallelle cykel/gang sti. Fotograf: Kaj Søholm Lehmkuhl. Tak til Kaj for at billedet må vises her.

Set mod vest 5. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Sporet er skåret over for at tilgodese en afgrening af den parallelle cykel/gang sti. Fotograf: Kaj Søholm Lehmkuhl. Tak til Kaj for at billedet må vises her.

Set mod vest 22. august 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her. Sporet er skåret over for at tilgodese en afgrening af den parallelle cykel/gang sti. Fotograf: Kaj Søholm Lehmkuhl. Tak til Kaj for at billedet må vises her.

Georg Schmidt skriver på jernbanen.dk: "Her et billede fra 1976, HHJ M 2 fra MHVJ skal passere i forbindelse med noget jubilæumskørsel på banen mod Ryomgård." Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
___________
Noter: Se her.