Hassing (Oddesund Nord-Thisted)


Punktnedslag: 

6. oktober 1935-          : B & S626)
 
1. oktober 1942: (BS) Arten af Ekspeditionssted: Billetsalgssted med offentligt Sidespor. Omfanget af Ekspeditionen: Banepakker, Il- og Fragtstykgodssendinger (herunder ikke levende Dyr med Ilgods-Fragtbrev), i hvilke der ikke findes Stykker af over 250 kg Vægt, samt Vognladningsgods (herunder ikke Køretøjer og Lig). Tillige Ekspeditionssted for Sendinger af levende Dyr, dog undtaget Sendinger, for hvilken Fragten regnes efter Godstaksterne, og i hvilke der findes Stykker af over 250 kg Vægt. Sendinger fra eller til Billetsalgsstedet ekspederes paa Bedsted Station.146)


 
Kilde: Geodatastyrelsen 1901-1971.
 
___________
Noter: Se her.