Højris (Silkeborg-Herning)


Geodatastyrelsen. Opmålt 1985. Udgivet 1990.

Udkørsel fra Ikast mod øst. Højris's mærke nr 17.5. "Holdested uden dækningssignal" ses øst for overkørslen.Set mod øst.Set mod vest. I baggrunden ses Ikasts indkørselssignal.

Højris' mærke nr. 17.5. set fra øst. I baggrunden Ikasts fremskudte signal.

Ukendt vestgående Arriva Lint får stop foran Ikast station kl. 14.04.46.

Alle fotos: Søndag den 14. maj 2006 kl. 13.18-14.05. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.