Fødselsattest


"De danske Statsbaner. Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. Nr. 7 II," 28., april 1875. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen

"Statsbanedriften. Samling af alm. Ordrer og Bestemmelser m. v., Serie A., Nr. 509." Serie A ordrene nr. 1-594 er en kodificering af ordrene Z, A, B, C, D, E, F, G og H og trådte i kraft pr. 1. juli 1893. Det kan derfor ikke - i skrivende stund - endegyldigt fastslås, hvornår den viste tekst trådte i kraft. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.