Kastrup Lufthavn (Amagerbro-Dragør)


621)

Udsnit fra FlyfotoArkivet LW 1944. Strækningen Kastrup-Dragør ses til venstre i billedet. Sidesporet til lufthavnen drejer fra ca. midt i billedet og forløber "vandret" hen over billedet, "under 8-tallet" og skråt op mod højre. Kilde: http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/Default.aspx.

Som ovenstående men nu med sidesporet markeret med røde prikker.


Sidespor til Kastrup Lufthavn. RAF-kort 1945. Kilde: http://www.lokalhistorier.dk/Tysk_Brandstation/Nord/images/1945_RAF_kort.jpg. Hjemmeside: http://www.lokalhistorier.dk/

___________
Noter: Se her.