Kjersing (Lunderskov-Varde)

 
 
 
Tegning over Kjersing sidespor, senest rettet 22. januar 2003. Mon ikke sidesporet har været aflåst siden da?
 
 
Centralapparatet i Esbjerg 20. februar 2008. Sidesporene Spangsbjerg og Kjersing ses oppe i øverste højre hjørne. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
Detalje af centralapparatet i Esbjerg 20. februar 2008. Sidesporene Spangsbjerg og Kjersing. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
 
Centralapparatet i Esbjerg 31. oktober 2009. Sidesporene Spangsbjerg og Kjersing ses oppe i øverste højre hjørne. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.
 
Detalje af centralapparatet i Esbjerg 31. oktober 2009. Sidesporene Spangsbjerg og Kjersing. Fotograf: Jens V. Tak til Jens for at billedet må vises her.

Kjersing sidespor. Sporet grener fra strækningen Esbjerg-Varde umiddelbart nord for Gjesing trinbræt. Sidesporet er sikret med afløbssporskifte 02a. Sidesporet deler sig ved sporskifte T3 i et nordligt og et sydligt spor, der er lige lange og derfor ender i samme afstand.

Nedenstående 39 billeder er taget fredag den 2. marts 2012 kl. 16.49-17.15. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Der er hastighedsnedsættelse på 80 km/t gennem sporskiftet.Sporskiftet er aflåst med hængelåse.

Sidesporet ligger umiddelbart nord for Gjesing trinbræt.

Svellerne er trykimprægneret i oktober 1975, så alt andet lige må sidesporet være etableret senere end oktober 1975.
Afløbssporskifte 02a.

Sidesporet deler sig ved sporskifte T3. Sporskiftet og det nordligste spor er dog fjernet. Det sydlige spor fortsætter på den anden side af det fjernede sporskifte.
Her lå det nordlige spor. Fotografen turde ikke røre lågen, idet denne havde fysisk kontakt med det elektriske hegn!


Det sydlige spor fortsætter helt frem til sporstopperen.
Sporstopper for det sydlige spor.
Sporstopper for det nordlige spor.

Denne bygning har ikke noget med sidesporsanlægget at gøre; men det er den man kan se i det fjerne, når man bevæger sig hen mod enden af sidesporet (se nogle af billederne ovenfor).

Det sydlige spor ligger inde i denne bevoksning og sporstopperen befinder sig i højre side af billedet.

Ovenstående 39 billeder er taget fredag den 2. marts 2012 kl. 16.49-17.15. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.