Kvistgård (Lyngby-Helsingør)


Det fortaber sig i det uvisse, om Kvistgård har været sidespor på fri bane i traditionel forstand. Det er i skrivende stund (3. februar 2020) ikke lykkedes at finde en instruks for anvendelse af sidesporet.

Et sidespor er angivet her:

Uddrag af TIB HL, udateret. HL overtog strækningen 1. januar 2001. 

Niels Munch skriver 3. februar 2020:

"Kvistgård er i dag et "rent trinbræt" og ganske uden sporskifter. Men det meste af det gamle spor 1 (nærmest stationsbygningen) og spor 3 (ovre i græsset) ligger der stadig. Det er således arealmæssigt muligt at retablere Kvistgård som station ved evt. indførelse af 20 min. drift på Lille Nord (som det opr. var tanken i HUR's "kvalitetsscenarie").

Da HL i 2001 overtog sporet på Lille Nord mellem stationsgrænserne i Hillerød og Snekkersten, var sporskifterne på Kvistgård nøgleaflåst og nøglerne var placeret i Snekkersten.

På sporskifte 101 i Hillerødenden var tungerne delvis fjernet og et stykke af sporet bag spsk. i afvigende gren (spor 1) fjernet af Banedanmark.

Sporskifte 102 i Snekkerstenenden blev fjernet af HL og erstattet med almindelig spor i 2008. I samme omgang blev spsk. S3 og S4 fjernet. Sporskifte S4, som lå bag sporskifte 102 i hovedsporet (spor 2), fjernede HL og erstattede med alm. spor. Sporskifte S3 lå i spor 3 (i græsset).

Som nævnt havde HL pr. 01.01.2001 overtaget ejerskabet til Lille Nords infrastruktur, hvis vedligeholdelse indledningsvis udførtes på kontrakt af Banedanmark for HL. Siden har Lokalbanen A/S (nu Lokaltog A/S) overtaget vedligeholdelsen af også denne HL-strækning. Det skete i 2007 samtidig med, at Lokalbanen overtog driften fra DSB S-tog, og de røde ML-tog blev afløst af gule LINT.

Jernbaneklubbens materiel var mig bekendt det sidste, der har "betrådt" spor 3 i Kvistgård.

Der kan ses udmærket luftfoto her: https://danskejernbaner.dk/vis.station.php?FORLOEB_ID=975&content=Kvistgaard-Trinbr... samt aktuelle fotos her: http://www.danskestationer.dk/hi-hg/kvistgaard.php .

EDIT: Her er, som Kvistgård så ud - skematisk - ved HLs overtagelse:

" Tak til Niels for oplysningerne.

Sommer 2019. Fotograf: Steen Larsen. Tak til Sten for at billedet må vises her.

Sommer 2019. Fotograf: Steen Larsen. Tak til Sten for at billedet må vises her.

Sommer 2019. Fotograf: Steen Larsen. Tak til Sten for at billedet må vises her.

Sommer 2019. Fotograf: Steen Larsen. Tak til Sten for at billedet må vises her.

___________ 
Noter: Se her.