Lange-Gyde (Tommerup-Assens)


Geodatastyrelsen. Målt 1865, sidst rettet 1921, udgivet. Sidesporet lå i km 24,3 og Kærum Billetsalgssted ("Hpl" til venstre på kortudsnittet) lå i km 24,9, så sidesporet har sandsynligvis ligget i den røde cirkel. Vejen til højre i den røde cirkel er Langegyde.

"13. august 1901. Fremsendes. Det eneste private Sidespor paa fri Bane her i Sektionen - Lange Gyde - anvendes udelukkende til vognladningsvise forsendelser. De private Sidespor indenfor Stationernes Omraade anvendes som Regel kun til Vognladninger; men efter Omstændighederne ogsaa til Styksendinger og da ogsaa af levende Dyr m. m." Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-113, C 44, DSB Det jysk-fynske område, Trafikchef Jylland/Fyn, 1873-1935, kopibog for Fredericia trafikkreds / trafiksektion, 25.06.1900-10.11.1901/Thomas Boberg Nielsen. Tak til Uffe Olsen for at have fundet notitsen.

Slagge-posten, nr. 90, oktober 2017. Tak til Niels Erik Jensen for at artiklen må bringes her.
Arbejdsnote:

630)