Langeskov (Nyborg-Middelfart)


Punktnedslag:

26. maj 1963-: B & S 623)
Langeskov set fra øst mod vest 2. marts 1957. Fjernstyringen indførtes samme år, men er på dette tidspunkt endnu ikke etableret, idet I-signalet, der skimtes ved togets bagende, stadig er et armsignal. Fotograf: James Steffensen. Arkiv: DMJK. Tak til DMJK for at billedet må vises her.

Skematisk sporplan, som Langeskov så ud efter fjernstyringens indførelse i 1957. Se mere nedenfor. Set fra nord. Nyborg er mod venstre og Odense er mod højre. Bemærk transversalen og at sidesporet har tilslutning såvel i vest- som i østenden.Langeskov indtog en helt særlig rolle efter fjernstyringens indførelse i 1957, idet ekspeditionsstedet kunne være enten sidespor på fri bane eller togfølgestation. Langeskov fik derfor et særligt afsnit i "Sikkerhedsbestemmelser for toggangens afvikling på den fjernstyrede strækning Nyborg H-Tommerup." Sikkerhedsbestemmelserne er dateret 1956. Strækningen blev fjernstyret i etaper og Langeskov blev først fjernstyret i 1957 (den eksakte dato kendes p.t. ikke, men undersøges når primærkilderne er affotograferet). Ovenstående 4 sider inkl. den skematiske sporplan: Arkiv: Niels Munch. Scannet af Henning Orlowicz, www.rundremisen.dk. Tak til Niels og Henning.

Langeskov trinbræt og sidespor set fra vest 5. juni 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Overkørslen i Langeskov set fra syd 5. juni 1979. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

___________
Arbejdsnoter:


http://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=11022