Løsning Grusgrav (Aarhus-Fredericia)
Punktnedslag:

1. oktober 1919: Løsning Grusgrav (Løg) [ligger] mellem Hedensted  og Løsning.625)

Kilde: Geodatastyrelsen højkantskort "1844-1899", specifikt år ukendt.

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 20. februar 2014:

"Løsning Grusgrav Sidespor lå 44,0 km fra gl. Fa (Løsning St. lå i km 44,5). Det var en DSB grusgrav og der blev etableret sidespor til grusgraven før 1886. Sidesporet udgik umiddelbart syd for Løsning St. og gik til Sæbberup. Det omlagdes i 1886/87. Sporskiftet blev fjernet senere i 1800-tallet, men indlagdes atter 7. maj 1900 og blev derefter liggende indtil 1921. Fra 15. marts 1901 flyttede man Løsning St.'s stationsgrænse mod syd, når sporskiftet var i brug, således at sidesporet, når der kørtes grus, kom til at ligge på stationens område og ikke på den frie bane. Et tipvognsspor tinglystes 6. oktober 1909, men nærmeres vides ikke herom. Fra 1912/13 lå sporskiftet til Løsning Grusgrav Sidespor atter permanent mellem Hedensted og Løsning - hvor det altså havde ligget hele tiden. Sikringsanlæg etableredes 8. juli 1900.

Sidesporet til Løsning Stengrav (DSB) etableredes i 1924/25 og nedlagdes i 1961. Ret til DSB til stengravning ved Sæbberup (altså ikke grus som omtalt ovenfor) tinglystes 5. juni 1915 men udnyttedes formentlig ikke før 1924/25. Sporet og grusgraven var ejet af DSB, men bearbejdningen af graven udførtes af I/S Singelsforretningen OMØ.

I 1933 omtales et privat sidespor i tilslutning til stengravssporet. Det tilhørte Korsør Sten- og Grusforretning (Henriksen & Kähler). I tilslutning til denne virksomhed var der frem til 196? en smalsporsbane med 785 mm sporvidde."

----------

"...i 1901 indførte en saadan Ordning for Løsning Station, at man, naar den ved Stationen liggende Grusgrav om Sommeren var i brug, flyttede Stationsmærket saa langt ud, at Forbindelsessporskiftet til Grusgraven kom til at ligge på Stationens Omraade, for saa atter efter Grusgravens Lukning at flytte Stationsmærket tilbage."158)

___________
Noter: Se her.