Lundgaard (Viborg-Skive)

Strækningen Viborg-Skive blev ibrugtaget 17. oktober 1864.233)

Lundgaard Sidespor blev ibrugtaget 6. juli 1873 (se nedenfor).

Punktnedslag:
1. maj 1910: Lundgaard S219)
1. oktober 1919:  Lundgaard S625)

Geodatastyrelsen. Målt 1878-79. Udgivet 1879. Det er i skrivende stund (7. marts 2016) ikke endeligt bekræftet, at sidesporet lå i den røde cirkel. Undersøges nærmere.

De jydsk-fyenske Jernbaner. Samling af Ordrer og Bestemmelser m. v. Ordre nr. 14-V, 5. juli 1873. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.


___________
Noter: Se her.