Mogenstrup Stengrav (Roskilde-Masnedsund)


Punktnedslag:

26. maj 1963: "Mogenstrup stengrav (Mog) ligger mellem Næstved og Lov." 624)
23. maj 1971: Sidesporet ligger i km 99,5.262)

Lars Christensen skriver på jernbanen.dk: "Sidesporet til grusgraven ved Mogenstrup anvendtes ikke efter 1978, og instruksen i SIN for kørslen ophævedes den 1. februar 1981. Samtidig blev sporet officielt nedlagt og sporskiftet i hovedsporet fjernedes. Hvornår selve sidesporet er optaget vides dog ikke."

Niels Munch skriver på jernbanen.dk: "Jeg [har] notat om, at sidesporet blev pillet op i 1981."

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk den 14. marts 2015: "For at gøre en kort historie lang, så blev sporskiftet indlagt i maj 1920. Muligvis var Mogenstrup tænkt som en erstatning for Myrup Grusgrav sidespor 1,7 km længere mod syd, som DSB opgav og nedlagde i 1921/22. Mogenstrupsporet var ca. 2 km langt og gik til en DSB stengrav, der fra 5. maj 1920 endvidere kunne benyttes af Korsør Stenforretning, senere I/S Henriksen + Henriksen, Mogenstrup Stenindustri. Desuden blev sporet fra 1950 til 1955 benyttet ved roetransporter. Fra 8. august 1968 var Mogenstrup VM-station. H+H's brugsret til sporet udløb 31. januar 1981, hvorefter sporskiftet blev taget op 2. februar samme år. Sporet i selve grusgraven var da senest blevet anvendt i 1978. Fra Mogenstrup-sporet udgik i en periode et privat sidespor tilhørende Præstø Amts Vejvæsen. Forsendelser herfra kunne ekspederes fra 5. oktober 1921 til 30. november 1953."

Mogenstrup sidespor ca. 1976.

18. september 1977. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Carsten Jensen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

18. september 1977. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Carsten Jensen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

18. september 1977. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Carsten Jensen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.


Arbejdsnote:

Og lidt om om Mogenstrup stengrav.

Sidesporet, der udgår fra fri bane mellem Næstved og Lov, anlagdes i 1921. Oprindeligt var det Myrup grusgrav, som både Korsør Stenforretning og Præstø Amts vejvæsen var interesseret i. To store sjællandske sten- og grusgrave var på det tidspunkt ved at være tømte, nemlig Dybendal på Sorø-Vedde banen og Dyndet mellem Borup og Kværkeby, så der kom ret hurtigt. gang i transporterne fra Mogenstrup, og de har i de senere år kulmineret med leverancerne til anlægget af færgelejerne i Rødby Færge. - Sidesporet er godt 2 km langt og ender med 3 opstillingspor. Kørsel fra Næstved foregår ad venstre spor med maskinen bagest og "tudehornsvognen” forrest af hensyn vejkrydsningen ved Mogenstrup kro. Hertil er ført adskillige udflugstog. (Meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub M 2/64).