Nørre Hostrup Grusgrav (Rødekro-Løgumkloster)"Nørre-Hostrup Grusgrav (Nhg) ligger mellem Nørre-Hostrup og Røde-Kro".648)

"4,5 km fra Rødekro havde DSB anlagt et sidespor til Nørre-Hostrup grusgrav, udgående mod nordøst. Sporskiftet indlagdes kun, når der skulle hentes grus; sporet blev benyttet en hel del indtil 1932, og alene i 1929 hentedes der 4000 m3 grus til efterballastering af Klosterbanen".649)


Ovenstående angivelse af, at Nørre Hostrup Grusgrav skulle ligge 4,5 km fra Rødekro, må bero på en fejl. I samme kilde anføres, at Nørre Hostrup Grusgrav lå i km 35,0 og Rødekro station i km 36,5, hvilket også bekræftes af, at sidesporet i nævnte kilde er angivet som liggende umiddelbart nordvest for Rødekro. Geodatastyrelsens kort målt 1931, sidst rettet 1933, udgivet 1934.
___________
Noter: Se her.