Ny Vestermark (Viborg II - Skive)I forbindelse med baneforlægningen vest for Viborg etableredes et sidespor på fri bane fra strækningen Viborg-Aalestrup. I forbindelse med ibrugtagning af den nye strækning 26. oktober 1943 flyttedes sporskiftet fra strækningen Viborg-Aalestrup til strækningen Viborg-Skive. Såvel sidesporet fra strækningen Viborg-Aalestrup som sidesporet fra strækningen Viborg-Skive benævntes "Vestermark".

Vingehjulet 1. Aargang, Nr. 4, 24. November 1943. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.Referat af møde 9. oktober 1943 vedrørende ibrugtagningen af baneforlægningen Viborg-Ravnstrup. Billederne kan ses i højere opløsning her, her og her. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland TTDSB-100A BB-726/Thomas Boberg Nielsen.

Artikel om baneforlægningen kan læses her.

I forbindelse med baneforlægningen omkring Ravnstrup vest for Viborg 1940-1943 blev den nye banestrækning i byggeperioden tilsluttet strækningen Viborg-Margrethelund (Himmerlandsbanerne) via et sidespor på fri bane i km 35,2 (Himmerlandsbanerne). Kilometerangivelsen er ikke verificeret. Sidesporet kom senere til at udgå fra strækningen Viborg-Ravnstrup. [Kildeangivelser følger].