Odense Sukkerfabrik (Nyborg-Middelfart)


Punktnedslag:

27. juni 1875: "Od Sukkerfabrik"623)

Sporet til sukkerfabrikken blev anlagt i 1873 til materieltransporter og blev fra januar 1874 anvendt af sukkerkogeriet. I forbindelse med ibrugtagningen af Svendborgbanen 12. juli 1876, blev sidesporets tilslutning ændret fra at ligge på strækningen Odense-Middelfart til at ligge på strækningen Odense-Svendborg.253)

General kort 1904. Jernbanen til Middelfart mod sydvest, til Svendborg mod syd og til Odense mod nordøst.___________
Noter: Se her.