Odense Sukkerfabrik (Odense-Svendborg)


Punktnedslag:


Sporet til sukkerfabrikken udgik oprindeligt fra strækningen Odense-Middelbart og blev anlagt i 1873 til materieltransporter og blev fra januar 1874 anvendt af sukkerkogeriet. I forbindelse med ibrugtagningen af Svendborgbanen 12. juli 1876, blev sidesporets tilslutning ændret fra at ligge på strækningen Odense-Middelfart til at ligge på strækningen Odense-Svendborg.253)

General kort 1904. Jernbanen til Middelfart mod sydvest, til Svendborg mod syd og til Odense mod nordøst.

I bogen "Roer på skinner" anføres: "Ved anlægget af Sydfyenske Jernbane (SFJ) fra Odense til Svendborg blev sporet i 1876 omlagt til at udgå fra denne banes Odense Sydbanestation." Jeg har forelagt oplysningen for Lars Viinholt-Nielsen, der 24. januar 2017 skriver i en mail: "Sagen om selvstændigt rangerspor fra Odense Sydbanegård til sukkerfabrikken blev rejst (indført i journalen) 22.12.1911 umiddelbart efter omlægningen af statsbanen. Sporet blev anlagt i driftsåret 1912-13. Jeg gætter på, det har været klar til kampagnestart oktober 1912, men har ikke det relevante cirkulære."

Jeg tillader mig på den baggrund af konkludere, at sidesporet til Odense Sukkerfabrik lå på fri bane 1876-1912 og udgik fra strækningen Odense-Fruens Bøge.
___________
Noter: Se her.