Østerport (Snekkersten-Østerport)


Punktnedslag:

Med gyldighed pr. 17. juli 2017 dukkede dette rettelsesblad til TIB-S op:

Rettelsesblad 1086 til TIB-S gyldig fra 17. juli 2017.

Der er tale om 4 sporskifter beliggende på fri bane på S-togssporene umiddelbart nord for Østerport station. Der er angiveligt (undersøges nærmere) tale om to transversaler, som på et tidspunkt skal være en del af Østerport station, idet indkørselssignalet til Østerport fra nord påtænkes udflyttet mod nord og de eksisterende transversaler med diamantkrydsning melem PU-signaler og nuværende U-signal fjernes. Men indtil det måtte ske, ligger sporskifterne således på fri bane mellem Østerport station og Svanemøllen station. Sporskifterne er angiveligt (undersøges nærmere) ilagt i forbindelse med en sporrenovering og skal først ibrugtages efter at signalprojektet "har været forbi" og man kan så diskutere, om de til den tid (stadig) ligger på fri bane eller på en station, idet grænsen mellem station og fri bane til den tid angiveligt ikke eksisterer mere.

Sporskifterne hedder 101, 102,103 og 104.

Peter Elleby har været så venlig at sende mig nedenstående 4 fotos, der er optaget 1. august 2017. Tak til Peter Elleby for at billederne må vises her.


Sporskifte 101 set mod nord. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Sporskifte 102 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Sporskifte 103 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Sporskifte 104 set mod syd. Billedet kan ses i højere opløsning her.___________
Noter: Se her.