Okkels Grusgrav (Herning-Give) OK


Punktnedslag:

1. oktober 1919: Okkels Grusgrav (Okg) ligger mellem Kollund og Kjølkjær.625)
3. oktober 1948: Okkels Grusgrav (Okg) ligger mellem Nørre Kollund og Kølkjær.601)

Geodatastyrelsen luftfoto 1954. Sporskiftet lå i den røde cirkel. Hvor langt sidesporet har gået mod øst, vides ikke i skrivende stund (9. november 2016). Billedet kan ses i højere opløsning her.

Det Kongelige Bibliotek har i sin samling to luftfotos af sidesporet. Men der er kludder i årstallene. Dette billede angives til at være fra 1953 og angives til at være optaget af Odense Luftfoto. Bemærk træerne bag relæhytten (som nok ikke er en relæhytte - så vidt jeg kan se indeholder "hundehuset" til højre for "relæhytten"formentlig en trækbuk af en slags til betjening af de wiretræk, jeg synes, man kan se være på det nederste billede). Sammenligner man træernes højde med nedenstående foto, der angives at være fra 1948, kan man se, at træerne på 1948-billedet er højere end de på 1953-billedet. Så der er altså kludder i dateringerne. Tak til Anders Falk Jensen, der bragte mig på sporet af de to billeder. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Billedet her er angiveligt optaget i 1948. Men der er som nævnt ovenfor noget galt med dateringerne. Billedet angives til at være optaget af Sylvest Jensen. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 11. november 2016:


Bent Hansen skriver på jernbanen.dk 13. november 2016:Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 13. november 2016:


Bent Hansen skriver på jernbanen.dk 14. november 2016:


Bent Hansen skriver på jernbanen.dk 16. november 2016:___________
Noter: Se her.