TTDSB-100A BB-1596


Nedenstående ca. 128 sagsakter befinder sig på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg i pakke "TTDSB-100A Danske Statsbaner, Baneafdelingen 2. og 3. Distrikts Banetjeneste, 1872-1973 Journalgruppeordnede sager, 1940, 1970, Dg Grusballast-Dx Grusballast m. m., BB-1956."

Sagsakterne er affotograferet 7. oktober 2015.

Det er ikke noteret, om alle sagsakterne i sagen er affotograferet eller om der kun er affotograferet et udvalg.

Sagsakterne er ikke sorteret; d. v. s. at de vises i tilfældig rækkefølge - sandsynligvis i den rækkefølge, som de ligger i pakken.


___________
Noter: Se her.