Reichsvermögensverwaltung III - Kiel (Bredstedt-Hvidding)


Strækningen Bredstedt-Hviding blev åbnet 15. november 1887 som sidste del af marskbanen Heide-Hviding. Da DSB overtog strækningen Tønder-Hviding i 1920, lå der 3,385 km nord for Tønder station et sidespor på fri bane. Jeg kender i skrivende stund (20. november 2013) ikke sidesporets videre skæbne; men jeg har fundet en del sagsakter, som ved lejlighed vil blive gennemgået.650) Så vidt jeg umiddelbart har kunnet finde frem til, havde sidesporsanlæget tilknytning til Zeppelinertrafikken. Sidesporet nåede aldrig at blive optaget i de danske tjenestekøreplaner.

Sidesporet lå i 60,615. www.banevagt.dk. 

Udateret sporplan - formentlig omkring 1920. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-100A, Danske Statsbaner, Baneafdelingen, 2. og 3. Distrikts Banetjeneste, BB-252/Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.