Rejsby (Bredstedt-Hvidding)Strækningen Bredstedt-Hviding blev åbnet 15. november 1887 som sidste del af marskbanen Heide-Hviding. 

Punktnedslag:

31. maj 1964: Rejsby T & S (Ré) .611)

Geodatastyrelsen. "Lavkantkort 1901-1945."

___________
Noter: Se her.