Rubæk (Middelfart-Strib)Kilde: Geodatastyrelsen 1842-1899.

I "Beretning om de jydsk-fyenske Jernbaners Drift i Aaret 1ste April 1867 til 31te Marts 1868" står

"Efter Vinteren 1866-67 synes samtlige Dæmninger med Undtagelse af den over Mosen ved Rubæks Grusgrav, at være komme i ro."

Ovenstående er ikke et bevis for, at der har været en grusgrav med jernbanespor, men det er en indikation.

Oplysningerne er anført under strækningen "Nyborg-Strib Banen" og så vidt jeg kan finde ud af på Geodatastyrelsens kort, må vi være ved Rudbæksmølle umiddelbart syd for Strib. Jeg kan dog ikke finde hverken sidespor eller grusgrav på noget kort.

Har nogen kendskab til eller oplysninger om nævnte sidespor/grusgrav?