Sørup grusgrav (Frederiksberg-Frederikssund)
Se indtil videre her.