Staalvænge Gaard (Masnedsund-Kalvehave)


Det er ikke lykkedes at finde et kort eller et luftfoto, hvor man kan se sidesporet. På dette kort er Staalvænge Gaard placeret i den røde cirkel. Viemose station ligger yderst til højre på kortet og Langebæk station nederst i venstre hjørne. Billedet kan ses i højere opløsning her. Geodatastyrelsen. Lavkantskort. 1901-1946.

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 9. april 2015265):

"I km 14,2 fra Masnedsund lå så det, I kalder for "Stålvænge sidespor". Det hed nu Staalvænge Gaard og var fra 1926 PrS for Høvdinggaard til brug for roetransporter. Her blev vistnok læsset vogne på fri bane fra 1. oktober 1924, hvorefter læssesporet så anlægges i 1926. Sporet kunne formentlig medafbenyttes af gården Liliendal og den korte afstand til Langebæk taget i betragtning kan der meget vel være tale om ét og samme sidespor som Liliendal, der blot er blevet reetableret og har ændret navn. Staalvænge Gaard sidespor blev nedlagt i 1952.

Stålvænge trinbræt blev etableret i 1948 og lå i km 15,4. Trinbrættet var optaget i tjenestekøreplanen i 1948, men ikke i 1951. I DSB landskøreplan fra 23. maj 1954. Det lukkede med banen i 1959."

KB M 1 krydser ved Stålvænge sidespor banens skinnerutebil "Mønboen" sommer 1945. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Birger Wilcke.