Station 56 (Valby Gasværk-København G)


31. maj 1964-606)
"Andelsselskabet "Rangerstationen" i Valby og F. L. Smidt & Co's sidespor ⧗ ligger mellem København G og Valby Gasværk."606)


Dette fotografi er - mig bekendt og i skrivende stund - det eneste eksisterende fotografi, hvorpå man - med det blotte øje - kan se hele tre sidespor på fri bane på een gang. Motivet er set fra øst mod vest. I nederste højre hjørne øst for Gammel Køge Landevej ses sporskiftet til "Station 68". I øverste højre hjørne ses sporskiftet for "Station 56. Umiddelbart vest for Gammel Køge Landevej ses Vesterbros Stentagpapfabriks sidespor. For alle tre sidespor gælder, at de har heddet noget forskelligt i årenes løb. Jernbanen, der forløber parallelt med Godsforbindelsesbanen syd for denne, er gasværksbanen til Valby Gasværk. Vi bemærker, hvorledes sidesporet til Vesterbros Stentagpapfabrik krydser gasværksbanen i niveau. Bemærk også, at alle tre sporskifter er medgående i køreretningen, således at rangering kan foretages. Sylvest Jensen Luftfoto. Årstallet er angivet som "1936-1939". Billedet kan ses i højere opløsning her. Link til billede på www.kb.dk: http://kb-images.kb.dk/online_master_arkiv/non-archival/samlingsbilleder/sylvest/nks/sylvest_nks_01015_9/full/full/0/native.jpg

Uddrag af Tjenestekøreplan 1971-1972. Arkiv: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at uddraget må vises her.

Svend Bjerregaard Hovard skriver 22. marts 2016 på Facebook:

"Lidt om "station 56", der lå i Valby vest for Gammel Køge Landevej : Etableret 1910, betjent af DSB, omlagt 1962 og trafikken ophørt i 1970'erne. Det betjente Plumrose og især F L Schmidt. Billederne er alle fra 2000, der ses det tilgroede sidespor ved godsbanen og asfalterede spor hos F L Schmidt, husrækken i baggrunden er Vigerslev Alle! De sidste spor forsvandt i 2003, da Ringbanen skulle forlænges, og hele området er blevet eller bliver dækket af nybyggeri...."

Resterne af station 56 fotograferet i år 2000 af Svend Bjerregaard Hovard. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Resterne af station 56 fotograferet i år 2000 af Svend Bjerregaard Hovard. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Resterne af station 56 fotograferet i år 2000 af Svend Bjerregaard Hovard. Billedet kan ses i højere opløsning her. Tak til Svend for at billedet må vises her.___________
Noter: Se her.Se link: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/thomasbobergnielsen/www.sidesporpaafribane.dk/Station%2056/Spor%20til%20Tofteg%C3%A5rds%20Plads%20-%20Jernbanehistorisk%20forum.htm