Station 68 (Valby Gasværk-København G)


Punktnedslag:

1. april 1919-          : Privat sidespor mellem Københavns Godsbanegård og Valby Gasværk.127)
Dette fotografi er - mig bekendt og i skrivende stund - det eneste eksisterende fotografi, hvorpå man - med det blotte øje - kan se hele tre sidespor på fri bane på een gang. Motivet er set fra øst mod vest. I nederste højre hjørne øst for Gammel Køge Landevej ses sporskiftet til "Station 68". I øverste højre hjørne ses sporskiftet for "Station 56. Umiddelbart vest for Gammel Køge Landevej ses Vesterbros Stentagpapfabriks sidespor. For alle tre sidespor gælder, at de har heddet noget forskelligt i årenes løb. Jernbanen, der forløber parallelt med Godsforbindelsesbanen syd for denne, er gasværksbanen til Valby Gasværk. Vi bemærker, hvorledes sidesporet til Vesterbros Stentagpapfabrik krydser gasværksbanen i niveau. Bemærk også, at alle tre sporskifter er medgående i køreretningen, således at rangering kan foretages. Sylvest Jensen Luftfoto. Årstallet er angivet som "1936-1939". Billedet kan ses i højere opløsning her. Link til billede på www.kb.dk: http://kb-images.kb.dk/online_master_arkiv/non-archival/samlingsbilleder/sylvest/nks/sylvest_nks_01015_9/full/full/0/native.jpg

Kort over Valby Rangerstation. Vejen der passerer Bekkersgaard er Gammel Køge Landevej.
 
 
 
Ovenstående tre billeder er taget af Joen Jensen 29. august 1968. Fotografen står på broen for Gammel Køge Landevej. Broen i baggrunden til højre er Køge Bugtbanens overføring. Så vidt jeg kan se, viser billede 2 og 3 samme motiv. Tak til www.jernbanen.dk for at billederne må vises her.

Fra smalfilm af Keld Zumbach fra 1970'erne. Tak til Keld for at klippet må vises her.

7. juli 1988. Til venstre sidesporet. I midten ser vi den forladte trace, som blev anvendt indtil baneomlægningen. Billedet kan ses i lidt højere opløsning her. Fotograf: Svend Bjerregaard Hovard. Tak til Svend for at billedet må vises her.

15. juni 1997. Sporforbindelsen er nu afbrudt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Svend Bjerregaard Hovard. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Uddrag af Tjenestekøreplan 1971-1972. Arkiv: Ole M. Nielsen. Tak til Ole for at uddraget må vises her.

Se link: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/thomasbobergnielsen/www.sidesporpaafribane.dk/Station%2056/Spor%20til%20Tofteg%C3%A5rds%20Plads%20-%20Jernbanehistorisk%20forum.htm

Ovenstående 5 sider: Jernbanen 1997, nr. 6. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen. Siderne kan ses i højere opløsning her: Side 203, side 204, side 205, side 206 og side 207.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Kenneth Dam. Tak til Kenneth for at billedet må vises her.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Kenneth Dam. Tak til Kenneth for at billedet må vises her.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Kenneth Dam. Tak til Kenneth for at billedet må vises her.

Årstal: Ukendt. Billedet kan ses i højere opløsning her. Fotograf: Kenneth Dam. Tak til Kenneth for at billedet må vises her.