Statsbanernes Stengrav ved Nyborg (Nyborg-Slipshavn)


Det har i skrivende stund (16. oktober 2017) ikke været muligt at finde ud af præcist, hvor sidesporet lå. Ib V. Andersen skriver i Signalposten 1987, nr. 3, side 132: 

"I midten af tyverne foregik der en del transporter af sten fra skærvefabrikken beliggende ca. 2 km fra Nyborg. Trafikken må have været af et vist omfang, idet kilderne omtaler stor travlhed på Nyborg station, dels på grund af stentransporterne og dels på grund af ferietrafikken."

og fortsætter i Signalposten 1987, nr. 4 side 191:

"På strækningen Nyborg-Knudshoved skulle badetogene [17/6-29/7 1928] have standsning ved det nyanlagte trinbræt, der som eneste udstyr fik en mindre svelleperron. Standsningsstedets navn - SKÆRVEN - var næsten givet på forhånd grundet den nærliggende skærvefabrik, der i øvrigt blev nedlagt få år efter."

Det har i skrivende stund (16. oktober 2017) heller ikke været muligt at finde kortmateriale med sidesporet indtegnet.

Geodatastyrelsen. Målt 1862, sidst rettet 1937, udgivet 1946.

Geodatastyrelsen. Målt 1862, sidst rettet 1943, udgivet 1950

 
 
___________
Noter: Se her.
 
 
 
____________________
Arbejdsnote: M. 30./1932: Sidesporet er nedlagt. Rettelse i ordreserie E side 153.