Struer Andelssvineslagteri (Struer-Oddesund Syd)Morten Flindt Larsen skriver 30. december 2013 om Struer Havneplads på jernbanen.dk:264)

"Standsningsstedet lå i km 0,7 og hed i køreplanerne: Struer Havneplads, men det har nok været for langt et navn til stationsskiltet.

Holdestedet Struer Havneplads åbnede 01.05.1894 og var trinbræt med billetsalg, ikke billetsalgssted, da her ikke var ekspedition af banepakker, kun billetsalg til stationer på Thybanen. Det primære formål med holdestedet har været at skabe bekvem overgang til DFDS' ruteskibe, der havde anløbsplads lige ved trinbrættet. Biletsalget fra trinbrættet var underlagt Struer Station og foregik i DFDS' kontorbygning. Den lille bygning, der ses på de to fotos, er en ventebygning, der blev taget i brug i 1899.

Holdestedet Struer Havneplads blev nedlagt 30.9.1923 ved vinterkøreplanskiftet som følge af en baneforlægning. Indtil 1.10.1923 måtte Thybanenæs tog i Struer nemlig rebroussere ved maskindepotet (= 0,9 km), hvorefter de blev rangeret via Struer havn inden de kom ud på fri strækning. På havnen anlagdes i 191? et PrS til Struer Andelssvineslagteri. Dette spor udgik fra fri bane på Thybanens hovedspor, men figurerede ikke i tjenestekøreplaner m.v., da der var tale om kørsel på et havneområde.

Meldeklokkerne på havnen og ved havnesporet tjente det enkle formål ved linjeringning at varsko folk på stedet om, at der var et tog på vej, ligesom meldeklokkerne ved enhver bevogtet vejoverskæring. Der var ikke nogen "af- og tilbagemelding" på trinbrættet; togene fremførtes efter rangerreglementet. Sporet over havnen forlagdes i øvriget en smule i 1919. I 1923 forlagdes linjen til det nuværende løftede bane- og broanlæg, hvorved rangeringen med thybanetogene over havnepladsen bortfaldt.

Jeg har i øvrigt for mig, at et postkort fra stedet (ca. 1905-1915) viser både et DFDS-skib ved kaj og et armsignal, der rimeligvis har fungeret som en advisering til lokomotivfolkene om, at der var rejsende at optage, men som derudover ikke har haft nogen sikkerhedsmæssig funktion. Desværre har jeg ikke postkortet, der befinder sig i en utilgængelig samling.

På billedet ovenfor er højbanen jf. tipvognene under anlæg, så dateringen af fotoet til 1921 skulle være god nok. Man havde vist et grumme hyr med, at betonen i højbanens viaduktanlæg slog revner, hvilket forsinkede banens ibrugtagning til 1923."