Valby-København H 3. hovedspor


Dette sidespor er ikke et sidespor i traditionel forstand. Der er tale om et jernbanespor, som forbinder en del af Københavns Hovedbanegård med en anden del af Københavns Hovedbanegård. Undervejs passerer sporet den fri bane mellem Valby og København H. Sporet, der passeres, er benævnt "3. hovedspor" og benyttes normalt af S-tog fra Valby til København H.

Krydsningen mellem de to spor bestod af en sporkrydsning og tog på det ene spor kunne således ikke skifte spor fra det ene spor til det andet spor - eller omvendt.

Sporkrydsningen var i køreretningen Valby-København dækket af et AM/DS-signal i km 1,7. Hvorledes sporkrydsningen eventuelt var sikret i modsat retning vides ikke i skrivende stund.

Det vides i skrivende stund heller ikke

- hvornår sporkrydsningen blev etableret
- hvornår sporkrydsnigen blev fjernet (hvis den er fjernet)
- hvornår dækningssignalet blev etableret
- hvornår dækningssignalet blev "nedlagt"

Sporkrydsningen er muligvis fjernet i forbindelse med etablering af Køgebugtbanens 1. etape ibrugtaget i 1972.

AM/DS-signalet i km 1,7 fotograferet af Georg Schmidt. Årstal: Ukendt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Udsnit af sporplan 1933. I den røde cirkel sporkrydsningen. Arkiv: Rigsarkivet/Georg Schmidt. Tak til Georg for at sporplanen må vises her.

Udsnit af sporplan 1933. I den røde cirkel sporkrydsningen. Arkiv: Rigsarkivet/Georg Schmidt. Tak til Georg for at sporplanen må vises her.

Udsnit af sporplan bragt i Jernbanen 1967, nr. 8. Sporkrydsningen for 3. hovedspor ses i den røde cirkel. Vi kan se, at krydsningen med 2. hovedspor ligger inden for I-signalet. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Luftfoto med sporkrydsningen ca. 1935. Billedet kan ses i højere opløsning her.___________
Noter: Se her.