Vejen Mose (Lunderskov-Varde)


I driftsåret 1. april 1875 - 31. marts 1876 åbnedes et privat sidespor til "Veien Mose".68)

Geodatastyrelsen. Målt 1869, udgivet 1870. Vejen station ses til venstre. Det vides i skrivende stund (17. oktober 2017) ikke, hvor sidesporet lå og det er indtil videre ikke lykkedes at finde sporplan, luftfotos eller kort, hvor sidesporet kan ses.

630)

Kopi af brev (eller telegramkoncept?) af 9. juli 1894 fra Fredericia Trafikkreds til Vejen station. "Vejen Mosespor vil indtil videre ikke blive benyttet. Bevogtning og Signalisering ved Sporskiftet ophører fra og med Tog 271 i dag." Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB-113, C37, stregkode 8039418731, Kopibog for Fredericia trafikkreds/trafiksektion 1873-1935, 31. maj 1894-12. maj 1895/Thomas Boberg Nielsen. Tak til Uffe Olsen for at have fundet dokumentet.
___________
Noter: Se her.