Veksø (Frederiksberg-Frederikssund)Sidesporet nedlagt 15. oktober 1964 (Meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub M 8/64).

Det skal undersøges nærmere, om Veksø før sidesporets nedlæggelse var sidespor på fri bane.