Velling Mergelleje (Varde-Ringkøbing)


603)


Velling Mergelleje. Sporplan 24. juli 1907. Arkiv: Hedeselskabets arkiv i Erhvervsarkivet.