Vesterbros Stentagpapfabrik (Valby Gasværk-København G)
Strækningen Københavns Godsbanegård-Valby Gasværk blev åbnet for drift 12. juli 1909. Strækningen var fra starten dobbeltsporet. På dette tidspunkt hed Københavns Godsbanegård ikke Københavns Godsbanegård. Den hed faktisk "Kjøbenhavn H. (Godsbanegaarden)".642)

Meddelelser fra Generaldirektionen. M. 34. 9. marts 1912. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Dette fotografi er - mig bekendt og i skrivende stund - det eneste eksisterende fotografi, hvorpå man - med det blotte øje - kan se hele tre sidespor på fri bane på een gang. Motivet er set fra øst mod vest. I nederste højre hjørne øst for Gammel Køge Landevej ses sporskiftet til "Station 68". I øverste højre hjørne ses sporskiftet for "Station 56. Umiddelbart vest for Gammel Køge Landevej ses Vesterbros Stentagpapfabriks sidespor. For alle tre sidespor gælder, at de har heddet noget forskelligt i årenes løb. Jernbanen, der forløber parallelt med Godsforbindelsesbanen syd for denne, er gasværksbanen til Valby Gasværk. Vi bemærker, hvorledes sidesporet til Vesterbros Stentagpapfabrik krydser gasværksbanen i niveau. Bemærk også, at alle tre sporskifter er medgående i køreretningen, således at rangering kan foretages. Sylvest Jensen Luftfoto. Årstallet er angivet som "1936-1939". Billedet kan ses i højere opløsning her. Link til billede på www.kb.dk: http://kb-images.kb.dk/online_master_arkiv/non-archival/samlingsbilleder/sylvest/nks/sylvest_nks_01015_9/full/full/0/native.jpg

----------

Sidesporet er, som jeg læser "Byens Baner", side 88, sandsynligvis ophørt med at være sidespor på fri bane, da Valby Gasværks kulbane blev nedlagt 10. januar 1961. På dette tidspunkt eller herefter er sporskiftet blevet fjernet og forbindelsen til Københavns Grønttorv skete ved, at den tidligere gasværksbane blev et "almindeligt sidespor" beliggende på Valby Gasværk station.643)

Den hypotese holder så ikke vand. For kigger vi i tjenestekøreplanerne, ser det således ud:

31. maj 1959: Vesterbros Stentagpapfabrik m. fl.s sidespor ⧗ ligger mellem Valby Gasværk og København G
29. maj 1960: Vesterbros Stentagpapfabrik m. fl.s sidespor ⧗ ligger mellem Valby Gasværk og København G
26. maj 1963: Fiat, Københavns Grønttorv m. fl.s sidespor ⧗ ligger mellem Valby Gasværk og København G
31. maj 1964: Fiat, Københavns Grønttorv m. fl.s sidespor ⧗ ligger mellem Valby Gasværk og København G
30. maj 1965: [Fodnoten er forsvundet fra tjenestekøreplanen].

Konklusion: Sidesporet skifter navn på et tidspunkt mellem 29. maj 1960 og 26. maj 1963; men der er stadig tale om det samme fysiske sidespor. (Hvis nogen har tjenestekøreplanerne for 1961 og 1962, hører jeg gerne nærmere. Jeg har kigget på rundremisen.dk; men her mangler strækning 9 (Godsforbindelsesbanen)). På et tidspunkt mellem 31. maj 1964 og 30. maj 1965 ophører sidesporet med at være et sidespor/sporskifte på fri bane og udgår i stedet fra Valby Gasværk station.

Det er i øvrigt pudsigt, at sidesporet først skifter navn mellem 1960 og 1963 for allerede i 1953 lukkede tagpapfabrikken og sidesporanlægget blev overtaget af Nordisk Fiat.43)


S 735+ukendt S i godstog på vej mod Københavns Godsbanegård passerer Vesterbro Stentagpapfabrik m. fl.'s sidespor mellem Valby Gasværk og Københavns Godsbanegård. Sidesporet ses umiddelbart ved siden af forreste S-maskine. Yderst til venstre i billedet ses Valby Gasværks kulbane. Sidesporet ser noget "nedlagt" ud, idet der er "smidt" en dræsine og nogle materialer i sporet. Tidsfæstelse: Plumroses fabrik i Valby (til højre i billedet) blev bygget 1947-49 og Valby Gasværk (til venstre i billedet) sprang i luften i 1964. Hvis man studerer billedet nøje, ser det ud til, at der godt nok er et sporskifte/sidespor i det spor, som toget kører på. Men kigger man på arealet mellem toget og "kulbanen", ser man ikke noget spor i græsset. Dette kan skyldes, at vi er [i]efter [/i]10. januar 1961 og at sporforbindelsen allerede [i]er [/i]blevet afbrudt og (delvist) optaget. Læg i øvrigt mærke til, at der kan ses fire(?) banearbejdere(?) umiddelbart over S 735. Det kan se ud, som om de arbejder på/med sidesporet. Arkiv: På Sporet. Tak til På Sporet og Steffen Dressler for at billedet må vises her. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Fra en artikel om Valbys Gasværks bane fra marts 1965: "Fra Trekronergade fortsattes i vestlig retning ca. 1 km, hvor banen [Valby Gasværks bane] førtes under Gammel Køgevej. Under denne viadukt var der for øvrigt anbragt en linietelefon. Når viadukten var passeret, var der straks efter en niveaukrydsning med et sidespor fra godsforbindelsesbanen til Vesterbros Stentagpapfabrik. Fabrikken fik sine vogne leveret på den måde, at DSB anbragte dem på sidesporet ca. 50-75 meter fra bestemmelsesstedet, og ved hjælp af spil og wire foregik den sidste del af transporten til megen gene for gasværkets tog. På et tidspunkt lukkede fabrikken, og efter krigen byggede Nordisk Fiat et modtagelsescenter på stedet og VG [Valby Gasværk] fik transporterne fra Vigerslev Godsstation i entreprise og et sidespor blev etableret. Ved afkortningen af kulbanen i 1961 - sidste tog kørte 10. januar 1961 - blev strækningen bevaret fra viadukten ved Gl. Køgevej, og denne stump hovedspor blev anvendt som opstillingsspor for Fiat. Særlig store transporter havde man i 1962 inden omsens ikrafttræden, hvor efterspørgslen på nye biler blev enorm. Grundet grønttorvets udvidelse blev det nødvendigt at flytte Fiat-sporet helt ud ved siden af godsforbindelsesbanen, og dette spor blev taget i brug i september 1962. Få hundrede meter vest for Fiat var der før sporomlægningen et sidespor til vejmaterialefirmaet Colas, som selv ejede 4-5 tankvogne til tjæretransporter. Et lille stykke yderligere mod vest fandtes forbindelsessporet til DSB. Når skiftet var lagt om til kørsel ad dette spor, kunne signalet foran skiftet kun stå på stop, hvilket betød, at man altid måtte rangere togene til og fra godsforbindelsesbanen. Det sidste stykke før kulporten i gasværkest stakit gik langs Retortvej for sluttelig at dreje skarpt til venstre i en kurve med kun 75 meter radius. Overføringen på viadukten over Retortvej er dog med lige skinnestykker. Ved sporomlægningen i 1962 blev den skarpe kurve rettet så meget ud, at kurveradius nu var i en størrelsesorden af ca. 400 meter."139)


Ordresamlingen serie E, ordre E7, 1922. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.

Poulsen, 1997, skriver: "Umiddelbart vest for Gammel Køge Landevej ligger nu på godsbanens sydside Københavns Grønttorv, som blev ibrugtaget i 1961/62 (...) Efter at trafikken på kulbanen fra Valby Gasværk til Gasværkshavnen var ophørt 10. januar 1961, overgik kulbanen til DSB, der i 1962 tilsluttede sporet til Københavns nye grønttorv til de tidligere kulbanespor, som delvist bibeholdtes som industristamspor. Indtil 1978 var der som før kun tilslutning ved Valby Gasværk, men i forbindelse med opførelsen af en ny, bred viadukt for godsbanen over Enghavevej førtes sporet over viadukten og fik tilslutning på Godsbanegården."101)

31. maj 1964-         : Fiat, Københavns Grønttorv m.fl.'s sidespor ⧗ ligger mellem Valby Gasværk og København G.606)

Fra en artikel 1965 om Københavns Godsbanegård: "Stationsbestyreren har ikke blot ansvaret for toggangen til og fra Gården - han leder desuden alt rangerarbejde i sit område og rangeringen til Kvægtorvet, Carlsberg og sidesporene mellem Gb og Vigerslev, hvoraf navnlig det nye Grænttorv kan skabe problemer."138) Det fremgår ikke nærmere af artiklen, hvori disse "problemer" består.

Fra en artikel om Valbys Gasværks bane fra marts 1965: "Fra Trekronergade fortsattes i vestlig retning ca. 1 km, hvor banen [Valby Gasværks bane] førtes under Gammel Køgevej. Under denne viadukt var der for øvrigt anbragt en linietelefon. Når viadukten var passeret, var der straks efter en niveaukrydsning med et sidespor fra godsforbindelsesbanen til Vesterbros Stentagpapfabrik. Fabrikken fik sine vogne leveret på den måde, at DSB anbragte dem på sidesporet ca. 50-75 meter fra bestemmelsesstedet, og ved hjælp af spil og wire foregik den sidste del af transporten til megen gene for gasværkets tog. På et tidspunkt lukkede fabrikken, og efter krigen byggede Nordisk Fiat et modtagelsescenter på stedet og VG [Valby Gasværk] fik transporterne fra Vigerslev Godsstation i entreprise og et sidespor blev etableret. Ved afkortningen af kulbanen i 1961 - sidste tog kørte 10. januar 1961 - blev strækningen bevaret fra viadukten ved Gl. Køgevej, og denne stump hovedspor blev anvendt som opstillingsspor for Fiat. Særlig store transporter havde man i 1962 inden omsens ikrafttræden, hvor efterspørgslen på nye biler blev enorm. Grundet grønttorvets udvidelse blev det nødvendigt at flytte Fiat-sporet helt ud ved siden af godsforbindelsesbanen, og dette spor blev taget i brug i september 1962. Få hundrede meter vest for Fiat var der før sporomlægningen et sidespor til vejmaterialefirmaet Colas, som selv ejede 4-5 tankvogne til tjæretransporter. Et lille stykke yderligere mod vest fandtes forbindelsessporet til DSB. Når skiftet var lagt om til kørsel ad dette spor, kunne signalet foran skiftet kun stå på stop, hvilket betød, at man altid måtte rangere togene til og fra godsforbindelsesbanen. Det sidste stykke før kulporten i gasværkest stakit gik langs Retortvej for sluttelig at dreje skarpt til venstre i en kurve med kun 75 meter radius. Overføringen på viadukten over Retortvej er dog med lige skinnestykker. Ved sporomlægningen i 1962 blev den skarpe kurve rettet så meget ud, at kurveradius nu var i en størrelsesorden af ca. 400 meter."139)

Vestgående godstog trukket af E-maskine passerer Grønttorvet sidespor i forgrunden i 1968. Fotograf: Keld Zumbach. Tak til Keld for at billedet må vises her.

Sidesporet til Københavns Grønttorv 1974. Fotograf: Claus Ib Olsen. Tak til Claus for at billedet må vises her.

Sydenden af Grønttorvet set mod nord 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Nordenden af Grønttorvet set mod nord 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

Grønttorvet 4. maj 2014. Fotograf: Carsten Hansen. Tak til Carsten for at billedet må vises her.

___________
Noter: Se her.