Viborg-Aalestrup Banens Oplagsplads (Langå-Viborg)I "Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1891 til 31te Marts 1892, Bilag Litra V b" står der, at der for Fremmede er anlagt et sidespor ved vogterhus nr. 19 på Langaa-Viborgbanen.

Min sidespor-på-fri-bane-næse lugter jo straks et potentielt sidespor på fri bane.

Jeg har rodet lidt i mit arkiv og på jernbanen.dk og på diverse andre hjemmesider og skimmet Asger Christiansens glimrende artikel om Langå-Viborg i Jernbanehistorisk årbog '13, men uden at finde den rygende pistol. Og jeg kan faktisk ikke engang finde en længdeprofil eller andet, der viser, hvor vogterhus nr. 19 præcist lå/ligger.

Min hypotese er, at der er tale om et sidespor på fri bane, som blev anlagt i forbindelse med etablering af Viborgs nuværende station, der blev ibrugtaget i 1896. At sidesporet er anlagt for Fremmede er blot datidens betegnelse for, at det er anlagt efter ønske - og betaling - fra anlægsmyndigheden.

Jeg gætter på, at sidesporet har ligget i den røde cirkel på nedenstående kortudsnit. Men jeg kan ikke rigtig se et vogterhus "i nærheden".

Jeg hører gerne læsernes bidrag vedrørende vogterhus 19's placering - og naturligvis også om sidesporet, i fald man har oplysninger herom.Kilde: Geodatastyrelsen 1842-1899.

Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1891 til 31te Marts 1892, Bilag Litra V b. Arkiv: Statsbiblioteket/Thomas Boberg Nielsen.

Morten Flindt Larsen skriver på jernbanen.dk 21. januar 2014:

"Det er det private sidespor til "Viborg-Aalestrup Banens Oplagsplads" anlagt for regning af anlægsentreprenøren. Sporet, der lå mellem Rindsholm og Viborg, var kun beregnet på sendinger til Ålestrupbanens anlæg. Det blev ibrugtaget ca. 23.7.1891 og nedlagdes vistnok i 1893."